2007 წლის 25 დეკემბერს თბილისში კეკელიძის 13-ში გაიხსნა ოფისი, რომლის თანამშრომელთა სია სულ 9 კაცისგან შედგებოდა. ამ საკრალური რიცხვების გადაკვეთით მივიღეთ სრული სარეკლამო მომსახურების კომპანია - სააგენტო სერვისები, საკუთარი საწარმოო ბაზა, 50-ზე მეტი თანამშრომელი, და კიდევ, ერთგული კლიენტები, რომლებსაც უყვართ კრეატორი. მადლობა მათ ამისთვის!

პ.ს. სახელი CREATOR მართლაც ამბიციური გამოვიდა, თუმცა ჩვენ მხოლოდ კარგი კრეატივის პრეტენზია გვაქვს, სულ ეს არის და ეს.

სონი
ტოიოტა
ქენონი
გერმანელი ყასაბი
ახალი მზერა
უნილევერი

კომპანიის კრეატიული ჯგუფი განსაზღვრავს როგორც მთლიანად სარეკლამო, პიარ თუ ბითიელ კამპანიის კონცეფციას, ასევე კომპანიაში წარმოებული თითქმის ყველა პროდუქტისა თუ აქტივობის კრეატიულ ხაზს. მისი საქმიანობის სფეროებია: კამპანიის სტრატეგიული კრეატივის შემუშავება, ბრენდინგი, copywriting (სარეკლამო ტექსტებისა შექმნა), დიზაინის კონცეპცია, ვიდეო რგოლების სცენარები, ადაპტაცია.

საბოლოო პროდუქტის შესაქმნელად კრეატიული ჯგუფი მუდმივად თანამშრომლობს ვიდეო და დიზაინ სტუდიებთან, პიარ და ბითიელ დეპარტამენტებთან. კრეატიული და საშემსრულებლო რგოლების თანამშრომლობა განაპირობებს პროდუქტის შექმნის პროცესის (production) მოქნილობას და სწრაფი ვარირების შესაძლებლობას.


თბილისი, კეკელიძის ქუჩა N13, 0179
ტელ: (+99532) 2240404, ფაქსი: (+99532) 2232787, ფოსტა: creator@creator.ge
 
In English    
© 2008-2019 Creator Ltd. All Rights Reserved.